Financiën

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Gezien de oprichting eind 2018 heeft plaatsgevonden, wordt het eerst beschikbare boekjaar 2019.

Boekjaar 2021

Boekjaar 2020

Boekjaar 2019