Financiën 2020

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

periode 01-01-2020 tot een met 31-12-2020

BATEN
Schenkingen250.000
LASTEN
Overige1.967
-1.967
Positief saldo248.033