Bestuur

  • Boudewijn Hiltermann (voorzitter)
  • Gertjan van der Baan (secretaris)
  • Jelmer Poutsma (penningmeester)

Dit Goede Doelen Fonds is in 2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het dossiernummer 73141577. Bij de Belastingdienst staat de stichting bekend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) onder fiscaalnummer 859370914. Deze ANBI-Status houdt onder meer in dat bestuursleden zonder financiĆ«le beloning hun taak vervullen. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.