Toekenning

Ochtendstond foto by Karen Vaartjes ©
  • Stichting Ochtendstond behandelt uitsluitend aanvragen door stichtingen welke gevestigd zijn in Nederland.
  • Stichting OchtendStond ondersteunt en bevordert projecten op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg.
  • Donaties worden uitsluitend toegekend aan partijen die door het bestuur van Stichting OchtendStond zijn uitgenodigd een verzoek daartoe in te dienen.

  • Ongevraagd ingediende donatieverzoeken, respectievelijk verzoeken een donatieverzoek bij de stichting te mogen indienen, worden niet in behandeling genomen.