Financiën 2021

periode 01-01-2021 tot een met 31-12-2021

BATEN
Schenkingen250.000
LASTEN
Donaties32.500
Overige1.915
-34.415
Positief saldo215.585