Financiën 2019

BALANS per 31 december 2019

ACTIVA
Liquide middelen:
ABN-AMRO786
PASSIVA
Eigen vermogen-861
Schulden op korte termijn:
Rekening-courant B. Hilterman1.547
Kosten jaarrekening100
1.647
786

REKENING VAN BATEN EN LASTEN

periode 16-11-2018 tot een met 31-12-2019

BATEN
Schenkingen1000
LASTEN
Oprichtingskosten808
Kosten website551
Kosten domeinnaam297
Kosten jaarrekening100
Bankkosten105
1861
Nadelig saldo-861