Aanmelden project

 • Donaties worden uitsluitend toegekend aan Nederlandse partijen die door het bestuur zijn uitgenodigd een verzoek daartoe in te dienen.
 • Aanvragen worden uitsluitend behandeld indien deze via het onderstaand formulier worden ingediend.
 • Gepoogd wordt binnen 2 maanden uitsluitsel te geven op de aanvraag.

Svp alle benodigde velden en vakken invullen anders komt de aanvraag niet door. Vergeet niet de benodigde bijlagen in PDF toe te voegen.

  Naam aanvrager

  Mailadres aanvrager

  Aanvragende stichting

  Bestuurssamenstelling

  Postadres

  Straat

  Huisnummer

  Postcode (zonder spatie)

  Plaats

  Project

  IBAN nummer (zonder spaties en punten)

  Omschrijving van uw project

  Bijvoegen: gespecificeerde begroting en dekkingsplan

  Bijvoegen: offertes

  Bijvoegen: laatste jaarverslag

  Welke fondsen werden nog meer benaderd?