Aanmelden project

 • Stichting Ochtendstond behandelt uitsluitend aanvragen door stichtingen welke gevestigd zijn in Nederland.
 • Donaties worden uitsluitend toegekend aan partijen die door het bestuur zijn uitgenodigd een verzoek daartoe in te dienen. Ongevraagd ingediende donatieverzoeken, respectievelijk verzoeken een donatieverzoek bij de stichting te mogen indienen, worden niet in behandeling genomen.
 • Aanvragen worden uitsluitend behandeld indien deze via het onderstaand formulier worden ingediend.

Gepoogd wordt binnen 2 maanden uitsluitsel te geven op de aanvraag.

Svp alle benodigde velden en vakken invullen anders komt de aanvraag niet door. Vergeet niet de benodigde bijlagen toe te voegen.

  Naam aanvrager

  Mailadres aanvrager

  Aanvragende stichting

  Bestuurssamenstelling

  Postadres

  Straat

  Huisnummer

  Postcode (zonder spatie)

  Plaats

  Project

  IBAN nummer (zonder spaties en punten)

  Project heeft een duidelijke culturele, educatieve aard of is gericht op gebied van natuur of dierenwelzijn

  Project heeft de laatste 2 jaar geen aanspraak op dit fonds gemaakt

  Project vindt plaats binnen de provincie Noord Holland

  Omschrijving project

  Bijvoegen: gespecificeerde begroting en dekkingsplan

  Bijvoegen: offertes

  Bijvoegen: laatste jaarverslag

  Welke fondsen werden nog meer benaderd?